พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานประกันสังคม กลุ่ม: สถานประกอบการ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).