พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถานประกอบการ รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).