พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถานประกอบการ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).