Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับที่ numeric
ชื่อคอลัมภ์ text
คำอธิบาย text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564